KLEINE GROEPEN VAN MAX. 6 CURSISTEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

• Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een fotografiecursus of workshop is gesloten.
Fotocursus of workshopdeelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de fotocursus deelneemt. • Fotocursus: cursus, training, fotocursus, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst
met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

ARTIKEL 2. INSCHRIJVING EN BEVESTIGING FOTOCURSUS
1. Inschrijving voor de door ‘CMC fotografie’ te verzorgen fotocursus kan door de fotocursus deelnemer plaatsvinden door het verzenden van het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier of door telefonische aanmelding of
door aanmelding per e-mail.
2. ‘CMC fotografie’ bevestigt deze inschrijving per e-mail of telefonisch. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende fotocursus of workshop fotografie tot stand.

ARTIKEL 3. PRIJZEN VAN FOTOCURSUS en FOTOWORKSHOPS
1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de fotocursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op www.info@cpfotografie.nl en www.fotocursus-in-drenthe.nl ten tijde van inschrijving.
2. In de fotocursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal, koffie en thee inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 4. BETALING
1. Iedere deelnemer ontvangt een mail na aanmelding met daarin betalingsgegevens. Voor de workshops geldt dat opgave pas geldt nadat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.
2. Indien voor aanvang van de fotocursus niet de volledige betaling van de
fotocursusprijs door ‘CMC fotografie’ is ontvangen, dan is de fotocursus deelnemer niet
gerechtigd aan de fotocursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever/fotocursus deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige fotocursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

ARTIKEL 6. VERPLAATSING DATA FOTOCURSUS of WORKSHOP DOOR CP+ FOTOGRAFIE
1. In geval van uiterste nood of vermelde slechte weersomstandigheden kan CP+ de fotocursus verplaatsen naar een andere datum.
2. Indien de deelnemer hierdoor niet aan de ( volledige ) cursus kan deelnemen, zal in
overleg met CMC fotografie gekeken worden naar de mogelijkheid of de deelnemer aan een andere fotocursus deel kan nemen. Mocht dat niet lukken, ontvangt de deelnemer het volledige bedrag retour.

ARTIKEL 7. ANNULERING FOTOCURSUS OF WORKSHOP DOOR DE DEELNEMER
1. Annulering door de deelnemer van de overeenkomst ter zake een fotocursus is
uitsluitend mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voor de geplande fotocursus.
2.. Bij verhindering van de deelnemer is vervanging door een andere deelnemer mogelijk,
mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de fotocursus wordt aangemeld bij ‘CMC
fotografie’.
3. Bij annulering van de workshop ontvangt de deelnemer zijn volledige bedrag retour minus € 25,-- administratiekosten. Binnen een week van de datum komt deze resitutieregeling te vervallen.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID
1. CMC fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of 
verband houdt met deelname aan een fotocursus of workshop of training in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 9. AUTEURSRECHT VAN HET LESMATERIAAL
1. Op het lesmateriaal berust copyright. Het is niet toegestaan dit op welke wijze dan ook anders dan voor eigen gebruik te benutten.