Home » Cursusaanbod & Nieuws » Basis fotografiecursus

Basiscursus fotografie 

 

Onderwerpen die onder andere aanbod komen in de lessen:
We gaan ons richten op het onderscheid met een kiekje.. wat maakt onze foto's nou mooier? Creativiteit door spelen met techniek, een stapje naar links, leidende lijnen, composities, afstand en scherptediepte. 

 

Programma: 
Les 1: 
Sluitertijd, diafragma, ISO en uitleg van de camera. Ook wordt in deze les de foto besproken die je naar mij hebt toegemaild. 

Les 2: Daarin o.a.; licht meten, het histogram en veel aandacht voor beeldcommunicatie

Les 3: We gaan het hebben over witbalans, kleuren en kleurzweem, de richting van het licht, RAW vs JPG etc .

Les 4: praktijkles

Les 5 waarin we aandacht besteden aan macrofotografie, landschappen, portretten, sneeuw, sport, dieren etc ( ook afgestemd op de specialisatie wat jullie willen gaan fotograferen )

Al in de eerste les leer je je eigen camera instellen.
De knop gaat in de eerste les al gelijk van de automaat af en we gaan vooral spelenderwijs oefenen. Dat kan al thuis op de bank want om iets goed te leren is het vooral van belang dat je eerst eens gaat spelen met je camera.

Groepsgrootte:
De fotocursus wordt gegeven in een groepsgrootte van 5  personen.
Door elkaars foto’s te bespreken en de kleine groepen is er volop gelegenheid voor vragen.
Na afloop van elke les worden er opdrachten meegegeven die de volgende les besproken worden.

Is mijn camera geschikt voor de fotocursus?
Tijdens deze basis cursus fotografie wordt aandacht besteed aan verschillende type camera’s en de daarbij behorende instellingen.
Er is geen eis aan een bepaalde camera maar het is wel handig als de camera is voorzien zijn van de mogelijkheid om de sluitertijd en het diafragma in te stellen.  Deze instellingen worden aangeduid met A of AV (o. a bij Canon), S of TV ( o .a bij Nikon).  U kunt deze vinden op het instelwiel van de camera.
We hebben in geval van nood altijd een leentoestel. Dit toestel kan alleen gebruikt worden tijdens de cursus, het gaat dus niet mee naar huis.
Mocht u nog geen camera hebben en overwegen een nieuwe camera aan te schaffen dan kan ik altijd advies geven over de mogelijkheden.

Meenemen: 
Bij iedere les graag de camera meenemen naar de cursus en evt. de handleiding van de camera.

Kosten: € 175,- incl. BTW  per persoon. Dit bedrag graag voldoen voor aanvang van de cursus op rekening nummer NL75RABO0321375904 of contant voldoen tijdens de eerste les.

 

We hebben 1x per 14 dagen les zodat er ook voldoende tijd is om huiswerk te kunnen maken. Omdat er veel animo is voor de cursus hebben we een parallelgroep. Dat betekent dat je een eventueel gemiste les in kunt halen bij de andere groep.